4 odpowiedzi

Sprawdź

Podczas wykonywania wykopu pod WLZ odkryto płytki gazociąg - co robić?

GN 18 pkt dodane:

Podczas wykonywania wykopu pod WLZ u sąsiada natrafił on na płytki gazociąg.

Rura stalowa z lat 50tych płynnie przechodzi w otaczający grunt.
Gazociąg wykonywany w czynie społecznym - więc z dokumentacją jest słabo...
Rura zaraz pod warstwą wierchówki - jakieś 20-30cm pod poziomem gruntu.

Gazownia odmówiła wymiany awaryjnej bo nie ulatnia się gaz.

Rura biegnie pod przyszłym podjazdem - będzie kolidowała z wykorytowaniem i utwardzeniem.

Poradźcie proszę co robić

 • WLZ powinieneś zamocować w odległości przynajmniej 10cm. 

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA INFRASTRUKTURY

  z dnia 12 kwietnia 2002 r.

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

  Rozdział 7

  Instalacja gazowa na paliwa gazowe

  § 164. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
  4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
  5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

  Co do instalacji gazowej, która jest za płytko wydaje mi się, że koszty jej modernizacji będzie musiał ponieść właściciel działki. Gazownia umyje ręce. Nie wiem jakie są normy w jakiej głębokości należy zakopywać rurę z gazem. Być może w latach 50 nie było norm i tym się wyprze gazownia.